Optimaal oefenen met de BRL protocollen!

De BRL protocollen

De protocollen van een beoordelingsrichtlijn (BRL) geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn. Meer weten over een protocol? Klik op één van de iconen!
Go to Protocol 2001

Protocol 2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

Go to Protocol 2002

Protocol 2002

Het nemen van grondwatermonsters

Go to Protocol 2003

Protocol 2003

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Go to Protocol 2018

Protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Begin nu met oefenen!

Wat we doen?

Kennismaken, oefenen en toetsen met de verschillende beoordelingsrichtlijnen

Kwaliteit staat centraal bij de uitvoering van werkzaamheden in het bodembeheer. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt door het SIKB. Het SIKB heeft beoordelingsrichtlijnen (BRL) opgesteld waarin beschreven staat welke technische en organisatorische eisen noodzakelijk zijn bij werkzaamheden in het bodembeheer. Deze beschrijvingen zijn uitgewerkt in protocollen. In deze BRL protocollen staat beschreven hoe organisaties en personen werkzaamheden in het bodembeheer zich moeten gedragen in het werkveld. Het is voor zowel veldwerkers als projectleiders zeer belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. De sector heeft namelijk belang bij innovaties en verbeteringen in het werkproces zonder in te boeten aan kwaliteit. Deze tool biedt organisaties en personen de mogelijkheid om de verschillende BRL protocollen structureel te oefenen aan de hand van vragen uit de praktijk. Navigeer in het menu naar de categorie en het protocol waarmee u wilt oefenen.Na een deelname aan deze kwaliteitstoets heeft u de sterke kanten van uw werkwijze in beeld en heeft u de verbeterpunten op een rij. Denkt u dat uw organisatie voldoet aan de gestelde kennis-eisen van het bodembeheer?

Over ons

Deze tool is gemaakt door I.T. works en Tritium Advies. I.T. Works is sinds 1996 de automatiseerder in milieu- en bodemonderzoek. Zij ontwikkelen tijdbesparende software voor het inwinnen, analyseren en presenteren van informatie over de leefomgeving in binnen- en buitenland.

Tritium is een landelijk opererend professioneel milieu- adviesbureau met focus op resultaat en een hoog service niveau naar de klant. Zij ondersteunen bedrijven, particulieren en overheden met verschillende (milieu-) vraagstukken en onderzoeken.

Voor beide partijen is het waarborgen van kwaliteit een belangrijk onderwerp. Tijdens het uitvoeren van (veld)werkzaamheden in het milieu krijgen bedrijven steeds vaker te maken met werkzaamheden in een verontreinigde bodem. Deze tool biedt de mogelijkheid om de belangrijkste richtlijnen te oefenen om op die manier mogelijke risico’s in het veld te minimaliseren.

+       =   

Wat zeggen gebruikers?