Optimaal oefenen met de BRL protocollen!

De BRL protocollen
De protocollen van een beoordelingsrichtlijn (BRL) geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn. Meer weten over een protocol? Klik op één van de iconen!
Go to Protocol 2001

Protocol 2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

Go to Protocol 2002

Protocol 2002

Het nemen van grondwatermonsters

Go to Protocol 2003

Protocol 2003

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

Go to Protocol 2018

Protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Begin nu met oefenen!

Wat we doen?

Kennismaken, oefenen en toetsen met de verschillende beoordelingsrichtlijnen

Kwaliteit staat centraal bij de uitvoering van werkzaamheden in het bodembeheer. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt door het SIKB. Het SIKB heeft beoordelingsrichtlijnen (BRL) opgesteld waarin beschreven staat welke technische en organisatorische eisen noodzakelijk zijn bij werkzaamheden in het bodembeheer. Deze beschrijvingen zijn uitgewerkt in protocollen. In deze BRL protocollen staat beschreven hoe organisaties en personen werkzaamheden in het bodembeheer zich moeten gedragen in het werkveld. Het is voor zowel veldwerkers als projectleiders zeer belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. De sector heeft namelijk belang bij innovaties en verbeteringen in het werkproces zonder in te boeten aan kwaliteit. Deze tool biedt organisaties en personen de mogelijkheid om de verschillende BRL protocollen structureel te oefenen aan de hand van vragen uit de praktijk. Navigeer in het menu naar de categorie en het protocol waarmee u wilt oefenen. Na een deelname aan deze kwaliteitstoets heeft u de sterke kanten van uw werkwijze in beeld en heeft u de verbeterpunten op een rij. Denkt u dat uw organisatie voldoet aan de gestelde kennis-eisen van het bodembeheer?

Over ons

De BRL manager is ontwikkeld door Tritium Advies.

Tritium is een landelijk opererend professioneel milieu- adviesbureau met focus op resultaat en een hoog service niveau naar de klant. Wij ondersteunen bedrijven, particulieren, overheden en organisaties met vraagstukken op het gebied van bodem, water, lucht, geluid & bouwfysica, kwaliteit arbo & milieu, asbest en ruimtelijke ordening. Centraal in onze werkwijze staan onze focus op resultaat en een hoog serviceniveau. Ons team van professionals is hierbij onze belangrijkste troef.

Wij denken graag in slimme, duurzame oplossingen die goed zijn voor mens, dier en natuur. Met adviezen die u en uw organisatie nu, en in de toekomst, verder helpen. Naast het geven van goed advies, vinden we de weg daarnaartoe minstens zo belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook door korte communicatielijnen, een hoog serviceniveau en focus op het resultaat.

   Tritium Advies      BRL Manager

Wat zeggen gebruikers?