juli 26, 2016

Algemene voorwaarden

Privacybeleid
Uw persoonsgegevens
Maakt u gebruik van de diensten van BRL Manager, bezoekt u onze website of vult u het contactformulier op onze website in, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:
• Uw bedrijfsnaam
• Uw voor- en achternaam
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)
Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
BRL Manager bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, omdat u BRL Manager een opdracht tot een advies of onderzoek heeft gegeven of omdat u zelf een verzoek tot contact heeft verstuurd via het contactformulier.

Hoe lang bewaart BRL Manager uw gegevens?
Maakt u binnen een jaar na uw contactverzoek geen gebruik van onze diensten? Dan worden uw gegevens automatisch verwijderd. Gegevens na een advies- of onderzoeksopdracht blijven bewaard.

Uw gegevens aan derden
BRL Manager behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij
Op de website www.brlmanager.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren. Op die manier kunnen we onze website nog gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
BRL Manager gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe www.brlmanager.nl wordt gebruikt. De informatie die dit oplevert, wordt samen met uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders te kunnen informeren over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BRL Manager heeft hier geen invloed op. BRL Manager geeft Google geen toestemming om Analytics-informatie die www.brlmanagerk.nl oplevert, te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen op verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen via ons contactformulier. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen
BRL Manager neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BRL Manager maakt gebruik van een SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Klacht
Krijgt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u graag meer weten over de beveiliging van de door BRL Manager verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. Wij kijken graag samen met u naar een mogelijke oplossing.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop BRL Manager met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.brlmanager.nl is een website van Tritium Advies B.V.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan beantwoorden wij deze graag voor u. U kunt ons hierover bereiken via het telefoonnummer 040.29 51 951

Verwerking van persoonsgegevens
BRL Manager legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je diensten en/of producten afneemt of anderszins contact hebt met ons. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Rechten
BRL Manager bezit alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BRL Manager.

Juistheid en accuraatheid
BRL Manager besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden, onzorgvuldigheden of fouten kunnen echter voorkomen. BRL Manager is op geen enkele wijze, direct of indirect aanspakelijk voor schade of gevolgschade als gevolg van de aangeboden informatie of als gevolg van het niet toegankelijk zijn van deze informatie.

Werking website
BRL Manager garandeert niet de foutloze werking of de ononderbroken toegang van deze website. Deze website is getest op de meest voorkomende up-to-date computersystemen. Om gebruik te maken van deze webiste dien je aan de minimale systeemeisen te voldoen. De informatie die op deze website wordt aangeboden kan altijd zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden aangepast.

Andere sites
Op deze website tref je links aan naar andere sites. BRL Manager kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Persoonsgegevens
Met het aanmaken van een account gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Hierin kunt u verstaan: programmering verstuurd via; post, e-mail, sms, mobiele applicaties, etc. Uw persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen, ook niet tegen betaling. Uw persoonsgegevens zullen enkel intern gebruikt worden voor hierboven beschreven doeleinden.

Marketingdoeleinden
Zoals eerder beschreven gaat u akkoord met het gebruiken van uw persoonsgegevens in onze marketingdoeleinden. Bij elk aangemaakte account, zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen en worden verwerkt in ons klantenbestand. Indien u van ons “reclame” ontvangt, kunt u zich daar altijd weer voor afmelden.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden, dan kun je je richten tot onze Contact pagina.